Compressie therapie


Compressietherapie betekent letterlijk 'drukbehandeling'. Het bestaat uit een aantal technieken waardoor de veneuze en lymfatische circulatie van de extremiteiten wordt verbeterd.


In de praktijk wordt vaak gesproken van ambulante compressie, omdat het samengaan van de comprimerende werking van het aangelegde verband en de pompwerking van de spieren het beoogde resultaat tot stand brengt. 

Opmeten Steunkousen
Opmeten been

Therapeutische beenkousen


Therapeutische elastische beenkousen zijn misschien de meest gekende compressie bandages. Ze worden onderverdeeld in vier drukklassen, kunnen rondbrei of vlakbrei zijn én kunnen gemaakt worden in verschillende materialen en kleuren. Correct opmeten is dus ook hier van onmetelijk belang!


Terugbetaling: Op basis van een speciaal voorschrift. De indicatie en of het een hernieuwing is, bepalen welke arts dit mag voorschrijven. 


Indicaties: Lymfoedeem - Lipoedeem - Chronische veneuze insufficiciëntie - Varicosis of spataderen - preventief of bij oedeem vorming tijdens de zwangerschap - Diepe venueze trombose - postoperatief

Armkous op maat
Armkous
ArmkousOpmeten

Armkousen


Ook therapeutische elastische armkousen worden onderverdeeld in vier drukklassen, kunnen rondbrei of vlakbrei zijn én kunnen gemaakt worden in verschillende materialen en kleuren. 


Terugbetaling: Op basis van een speciaal voorschrift en door een arts specialist


Indicaties: Armkousen worden voornamelijk voorgeschreven bij lymfoedeem en  Lipoedeem. Lymfoedeem kan bijvoorbeeld ontstaan bij bestralingstherapie of een borstoperatie. Sporadisch worden ze ook gebruikt als preventieve maatregel bij venuze aandoeningen.

Overzicht terugbetaling

Toebehoren

Windels korte rek

Aantrekhulp